مسلمانان مرکز اسلامی شهر میسیساگان در انتاریو، کمک مالی ۱۰ هزار دلاری برای خانوارهای نیازمند و ساکنان بی‌بضاعت شهر جمع آوری کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از aboutislam.net، مرکز اسلامی شهر میسیساگا در جنوب انتاریوی کانادا، اقدام به جمع آوری یک کمک مالی ۱۰ هزار دلاری برای کمک به بانک غذای پایانه غربی این شهر کرده است.

مت ماهونی عضو شورای شهر و نماینده مرکز اسلامی در ساختمان شهرداری در این باره گفت: این گونه کمک‌های مالی به قرار گرفتن غذا بر میز خانواده‌ها و ساکنان بی‌بضاعت منطقه کمک کرده و موجب اطمینان ما از تهیه صبحانه برای شهروندان نیازمند شده است؛ چراکه بسیاری از ساکنان و خانوارهای آسیب‌پذیر ما اغلب به بانک‌های غذایی برای اطعام خانواده‌هایشان متکی هستند.

ماهونی در ادامه گفت: این یک تلاش دسته جمعی برای کمک به بانک غذای شهر بوده و هنوز فرصت زیادی باقی مانده و دیگر شهروندان نیز می‌توانند در این حرکت خیرخواهانه همکاری داشته باشند.

بونی کرومبی شهردار این شهر نیز در بیانیه‌ای گفت: سال گذشته موفق به جمع آوری اعانه و کمک‌های مالی برای اهداف غذایی شهر شدیم و امسال نیز با حمایت سازمان‌هایی چون مرکز اسلامی می‌توانیم دوباره به این مهم دست یابیم.

شهردار کرومبی در مراسمی تشریفاتی در دفتر شهرداری، با حضور اعضاء و مدیران مرکز اسلامی پایانه غرب، چک کمک مالی به بانک غذای شهر را دریافت کرد.

طبق سازمان آمار کانادا، دین اسلام بیشترین رشد در این کشور را داشته و مسلمانان سریعترین رشد جمعیتی را در میان مردم کانادا نشان می‌دهند. جمعیت مسلمانان کانادا در یک دهه گذشته ۸۲ درصد افزایش نشان داده و مسلمانان اکنون ۳٫۲ جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند.