دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمله هوایی عربستان سعودی به مراسم سوگواری در صنعا پایتخت یمن گفت: این واقعه، نسل کشی یک ملت بزرگ و با تمدن، به دست دیوانگان از زنجیر رسته شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ محسن رضایی دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در عاشورای صنعا، هشتصد تن به خاک و خون کشیده شدند. این واقعه، نسل کشی یک ملت بزرگ و با تمدن، به دست دیوانگان از زنجیر رسته شده است که همه ملل جهان را باید به چاره جویی وادار کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این مقطع حساس است که نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین المللی، باید از خواب غفلت بیدار شده و عینک تبعیض نژادی را از چشم بردارند.

رضایی اظهار داشت: مسئولان ما در ایران نیز باید به جای موضع گیری صرف، با اقدامات دیپلماتیک در سازمان ملل و شورای امنیت و تماس با کشورها، به سازمان دهی بین المللی بپردازند.

وی افزود: ملت های دنیا باید آماده به زنجیر کشاندن این دیوانه های وحشی و گرفتن سلاح های بسیار پیشرفته آمریکایی از دست آنان باشند وگرنه در آینده شاهد جنایات بزرگ تری خواهند بود.