رژیم آل خلیفه یکی دیگر از روحانیون برجسته بحرین و مسئول بخش آزادی های دینی در سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین را برای انجام تحقیقات احضار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان بحرین و علمای این کشور ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش مقامات امنیتی رژیم آل خلیفه شیخ «میثم السلمان» مسئول بخش آزادی های دینی در سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین را برای انجام تحقیقات احضار کردند.

رژیم آل خلیفه علت این اقدام خود را بیان نکرده است.

گفتنی است حدود ۴ ماه پیش رژیم آل خلیفه تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب و روحانیون برجسته مدافع ایشان را بازداشت کرد.