رئیس عقیدتی سیاسی ناجا از وجود ۶۸ دارالقرآن کریم استاندارد در سطح کشور خبر داد و گفت:دارالقرآن کریم ناجای استان زنجان منحصر به فرد است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام ابوتراب بهرامی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح دارالقرآن کریم امام خامنه ای ناجا استان زنجان،از وجود ۶۸ دارالقرآن کریم استاندارد در سطح کشور خبر داد و گفت:دارالقرآن کریم ناجای استان زنجان منحصر به فرد است.

وی اظهار کرد: درسطح کشور ۶۸ دارالقرآن کریم استاندارد که وجود دارد هیچ کدام از نظر فضا و زیبایی مثل این دارالقرآن نیست.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت:علاوه بر اینکه ایجاد امنیت وظیفه و ماموریت اصلی ناجا است در این میان ترویج فرهنگ قرآنی و آموزش قرآن هم از برنامه های مهم ناجا است.

بهرامی تاکید کرد: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نهادی فرهنگی است و کار اصلی عقیدتی سیاسی ارتقای معنویت، بصیرت و بینش سیاسی اجتماعی کارکنان است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، تصریح کرد: ایجاد و ترویج فرهنگ قرآنی مرهون توجه فرماندهان و مسئولان انتظامی ناجا است چرا که توجه به این امر مهم باعث موفقیت در انجام ماموریتها می شود.

بهرامی گفت: بیش از ۵۲ هزار نفر از کارکنان و اعضای خانواده ناجا حافظ قرآن کریم هستند.

وی تصریح کرد: فعالیت های قرآنی در نیروی انتظامی روند مطلوبی دارد و باید نیروی انتظامی در راستای توسعه فعالیت های قرآنی برنامه های گسترده ای را تدوین کند.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا گفت: حفظ قرآن کریم معنویت آور است و قرآن کتاب زندگی است و راه سعادت را نشان می دهد.