هشتاد شخص ناشنوا با زبان اشاره به زوار حسینی در شهر نجف اشرف خدمات رسانی می‌کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ این هیأت تا اربعین حسینی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد. ویژگی این نوع خدمات رسانی آن است که کاملا بی صداست.
صلاح الحکاک مترجم این زبان به پایگاه اینترنتی السومریه نیوز گفت که این عده از ساکنان نجف اشرف هستند و هر ساله برای زوار غذا می پزند.
صلاح افزود: این هیات از اول تا ۱۰ محرم خدمات رسانی می کنند و سپس خود را برای اربعین آماده می نمایند.
به گفته وی، با اینکه وضع مادی آنان خوب نیست، اما هرگز حاضر به پذیرش دستمزد نشدند، هرچند برخی اشخاص کوشیدند به خاطر این خدمات رسانی به آنان کمک مادی نمایند.
“حیدر” یکی از اعضای این هیات گفت: ما بین مردم غذا و آب پخش می کنیم، برخی اشخاص کوشیدند به ما کمک مالی کنند اما هر چه وجود دارد را از تلاش خودمان تهیه نموده ایم.
جبار الجحیشی دیگر ناشنوای این هیات گفت: من به اعضای هیات کمک می کنم و بسیار خوشحالم، اکثر اعضای هیات فقیرانی هستند که در طول سال، پول جمع می کنند تا این هیات را برپا نمایند، البته اشخاصی کوشیدند کمک مادی کنند، اما هیأت نپذیرفت.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/10/alalam_636117199382318599_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/10/alalam_636117199574757841_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/10/alalam_636117199759086272_25f_4x3.jpg