دادگاه جنایی کویت، با صدور دو حکم جدید علیه نماینده شیعه پارلمان کویت، مجموع سال های محکومیت او در احکام صادرشده را به ۳۱ سال رسانید.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه جنایی کویت روز دوشنبه دو حکم جدید علیه عبدالحمید دشتی صادر کرد و در ارتباط با اتهام انتقاد از عربستان و بحرین به دلیل تجاوز به یمن و دخالت نظامی در بحرین بر ضد مخالفان آل‌خلیفه، وی را مقصر تشخیص داد.
بدین ترتیب دشتی در ۵ مورد از اتهامات وارده، محکوم گردید و ۳۱ سال زندان برای وی تعیین شد و در یک مورد نیز از اتهام تبرئه شد.