محمد ششم پادشاه مغرب، عبدالاله بن کران نخست وزیر این کشور را که دورۀ فعالیتش پایان یافته است، دوباره مأمور تشکیل دولت جدید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالاله بن کران دبیر کل حزب عدالت و توسعه که در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شد، برای تشکیل دولت جدید راه سختی درپیش دارد.
وزارت دربار مغرب روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پادشاه محمد ششم عبدالاله بن کران را به نخست وزیری منصوب کرد.
بن کران پس از انتصاب خود به نخست وزیری ، در جمع خبرنگاران گفت که به زودی مذاکرات با احزاب سیاسی را برای تشکیل دولت جدید آغاز خواهد کرد.
طبق قانون اساسی مغرب، پادشاه نخست وزیر را از حزبی که بیشترین آراء را در انتخابات پارلمانی کسب کرده است، تعیین می کند.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی که روز جمعه گذشته (۷ اکتبر) برگزار شد، توانست ۱۲۵ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی را به دست بیاورد، و رقیبش حزب سُنّت و مُدرنیته (الأصاله و المعاصره) ۱۰۲ کرسی را به دست آورد که این دو حزب با هم ۵ / ۵۷ درصد از کرسی های پارلمان را به دست آوردند و بقیه کرسی ها سهم ۱۰ حزب دیگر شد.
با توجه به امتناع احزاب عدالت و توسعه و سنت و مدرنیته از ائتلاف با همدیگر ، عبدالاله بن کران باید با بقیه احزاب برای تشکیل ائتلافی با ۱۹۸ کرسی برای تضمین فعالیت بی دردسر دولت جدید خود مذاکره کند به عبارت دیگر برای به دست آوردن حداقل ۷۳ کرسی دیگر باید تلاش کند.