روستایی به نام ” گذرگاه واخان” در شمال شرقی افغانستان بین مرزهای پاکستان و تاجیکستان وجود دارد که مردمش تاکنون نَه جنگی دیده‌اند و نَه طالبان را می شناسند!

به گزارش پرس شیعه؛ روستای گذرگاه واخان از سطح دریا ۴ هزار و ۵۰۰ متر فاصله دارد و در منطقه ای ناهموار و لم یزرع قرار دارد و جمعیت مردمش حدود ۱۲ هزار نفر است مردمی دامپرور که زندگی ساده ای دارند و بهره ای تجملات زندگی نبرده اند و نمی دانند که طالبان چیست و ارتش آمریکا به کشورشان حمله کرده است.
برای رسیدن به روستای گذرگاه واخان باید سوار وسیله نقلیه هوایی شد سپس سوار یک خودرو شد و در راه هایی طبیعی که ۵۰ سال پیش با راه رفتن پدید آمده اند ، حرکت کرد.
عکاسی فرانسوی به نام اِریک لافورگ اوت ۲۰۱۶ به روستای ناشناختۀ گذرگاه واخان رفت تا تصاویری از این روستای دورافتاده و فراموش شده تهیه کند.
ساختمان های روستای گذرگاه واخان از سنگ و گچ ساخته شده است روستائی که هیچ ارتباطی با جهان خارج ندارد و گفته می شود که مردم این روستا از ۲ هزار سال پیش تاکنون در این روستای کوهستانی زندگی می کنند.
لافورگ می گوید : کوه های روستای گذرگاه واخان ۶ ماه از سال پوشیده از برف می شود و کودکان این روستا مسی و رونالدو را نمی شناسند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117755894535521_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117756175575521_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117756461865521_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117756647845521_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117756812085521_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117756970648758_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117757084650157_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117757413863075_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117757646356322_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117757780599745_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117758039495632_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117758187340415_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117759007752448_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/11/alalam_636117759156987370_25f_4x3.jpg