دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: قابلیت انعطاف و تحمل اجتماعی مسئولینی که در تهران هستند باید بالا برود و باید بتوانیم سلایق مختلف را درک و تحمل کنیم.

به گزارش شیعه پرس، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در آئین اختتامیه مسابقه طراحی محیطی؛ ارتباط پیاده میان آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) با رود دره فرحزاد و بخش شرقی آن که با حضور شهردار تهران و معاونین شهرداری تهران و جمعی از صاحب نظران حوزه معماری شهری  برگزار شد، با اشاره به توانمندی مهندسان ایرانی در حوزه های مختلف طراحی و اجرا گفت: در طراحی معماری انجام شده مهندسان جوان ما کار زیبایی انجام دادند.

وی ادامه داد: مهندسان طراح ایرانی همطراز  مهندسان اروپایی بلکه بهتر از آنها  طراحی می کنند، چون مهندسان ایرانی فضای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بومی تهران را می‌شناسند و برای مردم تهران طراحی می‌کنند.

سرلشکر صفوی، رئیس هیات امنای امام زادگان عینعلی و زینعلی (ع) با اشاره به اقدامات انجام شده در این امام‌زادگان گفت: در این ده سال کارها را با کمک شهرداری تهران و سازمان اوقاف جلو بردیم و یکی از آنها طراحی همین پل است که امروز طراحی آن  به اتمام رسیده است.

وی افزود: تصور بنده آن است که این امامزادگان می‌توانند تبدیل به قطب فرهنگی و مکانی برای آرامش روحی برای دردمندانی که همه ناامیدند و پناه می برند به این امامزادگان شوند و مکان مناسبی برای آرامش روحی دردمندان و نیازمندان  است.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به ویژگیه‌ای شهر خلاق گفت: به عنوان یک شهروند تهرانی می خواهم که شهر تهران  تا  بیست سال آینده به یک شهر خلاق تبدیل شود و یک شهر خلاق از نظر بنده چهار شاخصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.

وی افزود: به عنوان شاخصه اول فرهنگی، توجه به رفتارها و نگرشهای مورد قبول و پسندیده شهروندان شهر تهران مورد نظر است و تهران بمثابه عناصر موزاییکی از کل کشورمان ایران است و از همه اقوام ایران در تهران هستند. شاخصه دوم فرهنگی، مشارکت فعال و خلاقانه گروه های بومی و مهاجرین و همه شهروندان در رابطه با شهرداری است و بدون مشارکت مردم این شهر ساخته نمی شود.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در تشریح شاخصه های اجتماعی شهر خلاق گفت: حس تعلق افراد به فضای شهر موضوع حائز اهمیتی است. مردم تهران که خودشان را متعلق به این شهر می‌دانند باید به شهرداری کمک کنند. با توجه به  کمبود منابع مالی باید گفت که کارهای شهرداری با پول دولت جلو نمی رود.

سرلشکر صفوی ادامه داد: در شاخصه های اجتماعی اگر شهرداری تهران بتواند از ظرفیت ها و استعدادهای علمی شهروندان تهرانی استفاده کند، قطعا موفق تر خواهد بود. ما در تهران بالاترین میزان اساتید، دانشجویان و نخبگان ایران را داریم. ما دوهزار دانشگاه داریم که بیشترین آن در تهران است، جمعیت تهران یک ششم جمعیت کل کشور است. این ظرفیت در اختیار شهرداری است و شهرداری می تواند از  این ظرفیت و برای جذبشان در کارهای مختلف ایجاد فضا، امکانات و از همه مهمتر احساس مسئولیت شهروندان برای  آبادانی و توسعه پایدار شهر استفاده کند.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از فناوری های پیشرفته در مدیریت شهری، گفت: در شاخصه های اقتصادی می توان به  نقش فناوری اشاره کرد. اگر شهرداری بتواند کاری کند که کارهایی که مردم با شهرداری دارند از طریق فناوری های پیشرفته انجام شود، روند تعاملی مناسبی بین مردم و شهرداری برقرار خواهد شد و در شاخصه های اقتصادی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته هزینه های مردم تهران را کاهش می‌دهد.

سرلشکر صفوی تصریح کرد: ایجاد محیط کسب و کار ایمن، حمایت از کسب و کار وابسته به فرهنگ شهری، ایجاد مرکز جذب و حمایت از بنگاه های اقتصادی خلاق، تلاش حاکمیت شهری برای رونق کسب و کارهای شهری و تولیدات آن و همچنین برگزاری نمایشگاه های مرتبط طی سال های آینده می‌تواند شهر تهران را به سمت شهر خلاق سوق دهد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در تبیین شاخص های سیاسی شهر خلاق، گفت: در شاخص های سیاسی باید  قابلیت انعطاف و تحمل اجتماعی مسئولینی که در تهران هستند بالا برود. ما باید بتوانیم سلایق مختلف را درک و تحمل کنیم چون همه قومیت ها، سلایق و فرهنگ ها در تهران هستند. توجه به حقوق شهروندی و حفظ منزلت و کرامت انسانی که مردم تهران دارند موضوع مهمی است. آزادسازی و دسترسی آسان به اطلاعات برای ترویج خلاقیت در امور مختلف شهری از الزامات مدیریت شهری خلاق است.

سرلشکر صفوی با اشاره به تنوع منطقه بندی در ادارات مختلف شهر تهران و شهرداری تهران و لزوم اصلاح و انطباق آن گفت: تنوع منطقه بندی در شهرداری تهران از یک سو و  اداره گاز، مخابرات، آموزش و پرورش و …  موضوعی است که به نظرم شهرداری تهران باید آن را مدیریت کند و این مناطق را  بر هم منطبق کند.