رئیس جمهوری لبنان امروز ابراز امیدواری کرد که دولت جدید این کشور طی روزهای آتی تشکیل می شود.

به گزارش شیعه پرس به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، میشل عون رئیس جمهوری لبنان امروز اظهار داشت: امیدواری نسبت به تشکیل دولت جدید طی روزهای آتی وجود دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: خواسته های معترضین در میادین و خیابان ها در حال پیگیری است و جزء اهداف اولیه دولت جدید که به زودی طی روزهای آتی تشکیل خواهد شد.

رئیس جمهوری لبنان در ادامه گفت: تعامل با رویدادها در راستای منافع ملی صورت می گیرد و همه باید برای تحقق اهداف مورد نظر با یکدیگر همکاری داشته باشند.

میشل عون همچنین از معترضین خواست که هر چه سریعتر برای به چرخه درآمدن اقتصاد کشور، راهها را بازگشایی کنند.

اعتراضات لبنان امروز پنجشنبه وارد بیست و نهمین روز خود شد. تظاهرات کنندگان خواستار بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی در این کشور هستند. معترضین از تصمیم خود برای اعتصاب عمومی و مسدود کردن راههای اصلی کشور خبر داده اند.