شهر کربلا هم چنان در حال آماده شدن برای استقبال از عزادارن حسینی در مراسم روز عاشورا است.

به گزارش پرس شیعه؛ مراسم عزاداری در حرم امام حسین (ع) ادامه دارد.
کاروانهای خدماتی نیز تلاش خود را برای خدمت رسانی به زائران متمرکز کرده اند، وانتظار می رود طی ساعتهای آتی میلیونها نفر به این شهر عزیمت کنند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710165730895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710165460895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710165140895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710167000895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710166700895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710168280895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710166240895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710167890895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710167430895_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/11/alalam_636117710170500895_25f_4x3.jpg