استعفای نخست وزیر کویت با موافقت امیر این کشور روبرو شد و امیر این کشور با صدور بیانیه‌ای استعفای نخست وزیر را پذیرفت.

به گزارش شیعه پرس، «صباح احمد جابر الصباح» امیر کویت موافقت خود را با استعفای «جابر مبارک الحمد الصباح»، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد.

در همین ارتباط مرکز «ارتباطات دولتی کویت» اعلام کرده است که امیر کویت با انتشار اعلامیه‌ای، با درخواست استعفای نخست‌وزیر موافقت کرده است.

در عین حال امیر کویت از نخست وزیر این کشور خواسته است تا به طور موقت تا تشکیل کابینه جدید، در مقام خود باقی بماند.

صبح امروز،  نخست‌وزیر کویت  استعفای خود را تقدیم «صباح احمد جابر الصباح» شاه این کشور کرده بود.

استعفای دولت کویت در حالی است که این کشور اخیرا صحنه تجمع مردمی در اعتراض به گسترش فساد در سازمان‌های دولتی و درخواست برای اجرای اصلاحات بود.