کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی از حبس ۲۵ خبرنگار در اسارتگاه های رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، کمیته حمایت از خبرنگاران از افزایش بازداشت خبرنگاران توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در طول انتفاضه قدس خبر داد.

بر اساس این گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران در بیانیه ای اعلام کرد که شمار خبرنگاران بازداشت شده توسط رژیم صهیونیستی که در اسارتگاه های این رژیم به سر می برند، ۲۵ نفر است.

این کمیته تصریح کرد که هدف از بازداشت این خبرنگاران، ساکت کردن آنها، جلوگیری از آزادی بیان و ممانعت از نشر و گسترش جنایات صهیونیست ها در اراضی اشغالی فلسطین است. روز سه شنبه نیز «ثامر سباعنه» توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

این کمیته از نهادهای بین المللی ذیربط درخواست کرده که برای توقف تجاوز صهیونیست ها به حقوق خبرنگاران، اقدامی را انجام دهند؛ زیرا طبق بند ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱۰ توافق نامه حقوق بشر اروپا، بند ۱۳ توافق نامه حقوق بشر آمریکا و همچنین بند ۹ منشور حقوق بشر آفریقا هر فردی حق پیروی از نظرات دیگران را دارد.