سازمان بهداشت جهانی از افزایش تعداد افراد مبتلا به وبا در یمن بر اثر عواقب تجاوز گسترده عربستان سعودی به آن کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ عمر صالح، مسئول سازمان بهداشت جهانی، در کنفرانس مطبوعاتی در صنعا گفت: «تعداد مبتلایان به وبا از ۵ به ۱۱ نفر افزایش یافته و کارمندان بخش پزشکی و بهداشت برای جلوگیری از شیوع بیماری که هنوز باعث مرگ مبتلایان نشده و به خارج از صنعا سرایت نکرده است، تلاش می کنند».
هزاران خانواده که از جنگ جاری در یمن به اردوگاه های خارج صنعا پناه برده اند، به دلیل آلودگی آب و غذای مصرفی در معرض ابتلا به وبا هستند.
بیشتر زیرساخت های اساسی یمن از جمله مدارس و بیمارستان ها در جنگی که عربستان از ۱۸ ماه قبل به راه انداخته است ویران شده اند.
عمر صالح می گوید بیش از نیمی از مراکز پزشکی یمن از زمان آغاز جنگ از فعالیت بازمانده اند زیرا بودجه ای از وزارت بهداشت و پزشکی دریافت نمی کنند.
پیش بینی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که بیش از ۱۰ هزار نفر در این جنگ نابرابر کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند و روز جمعۀ قبل هم اولین مورد ابتلا به وبا در صنعا گزارش شد.