سفیر مصر در پاکستان، از سعودی ها خواست سر عقل بیایند و دست از هجمه های خود ضد مصر بکشند و گرنه با واکنش شدید مصر مواجه خواهند شد.

به گزارش پرس شیعه؛ “حسین هریدی” گفت: برخی از نویسندگان سعودی که اخوانی مسلک هستند، هجمه علیه مصر را سرپرستی می کنند. من امیدوارم در میان مقامات عربستان، عاقلانی پیدا شوند که برای متوقف کردن این هجمه اقدام کنند، زیرا صبر مصری ها هم حد دارد.

هریدی در گفت وگو با شبکه “صدی البلد” هشدار داد: اگر این هجمه ادامه یابد، ملت مصر، عکس العمل نشان خواهد داد و این واکنش در اوج شدت خواهد بود.

وی افزود: ما به دنبال مبارزه با تروریسم و برقراری ثبات در سوریه هستیم، عربستان نیز اگر به دنبال مبارزه با تروریسم است، باید هجمه علیه مصر را متوقف کند.

معاون وزیرخارجۀ پیشینِ مصر با تاکید بر این که جریان سازی سعودی ها ضد مصر به نفع عربستان نیست، خاطرنشان کرد: سعودی ها باید بدانند که کسی جز مصر، نمی تواند آن ها را از ورطۀ یمن، عراق و سوریه نجات دهد.

سفیر مصر در پاکستان همچنین تصمیم گیری دربارۀ ریاست جمهوری بشار اسد و نظام حاکمیت در سوریه را تنها به ملت سوریه مربوط دانست و تاکید کرد: هیچ کشور دیگری حق ندارد در این زمینه دخالت کند.