تیراندازی نیروهای ارتش نیجریه به عزاداران حسینی، چندین شهید و مجروح برجا گذاشت.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای ارتش نیجریه در روز عاشورا به سوی شرکت کنندگان در مراسم عزاداری در کادونا تیراندازی کردند.
یوسف حمزه، فعال سیاسی نیجریه ای تأکید کرد که در حمله ۲۰ نفر شهید شدند.