فعالان مبارزه با تجارت اسلحه فاش کردند، انگلیس با نادیده گرفتن منشورها و معاهدات حقوق بشر، همچنان سرگرم فروش سلاح به عربستان است.

به گزارش پرس شیعه؛ این افشاگری پس از آن صورت گرفت که در حمله عربستان سعودی به یک مجلس ترحیم در صنعا، صدها نفر به خاک و خون کشیده شدند.
خبرگزاری “اسپوتنیک” روسیه به نقل از “اندرو اسمیت”، سخنگوی کمپین مبارزه با تجارت اسلحه – که مقر آن در انگلیس است – گفت که با وجود تأکید امریکا و انگلیس بر فاجعه بار بودن این جنایت، اما ظاهرا انگلیس آنجا که پای ضرورت مجازات ریاض در بین باشد اولویت های دیگری دارد.
اندرو اسمیت خاطرنشان کرد: “دولت انگلیس همچنان به فروش سلاح به عربستان و حمایت بی قید و شرط از حکومت این کشور، که یکی از دیکتاتورترین و خشن ترین حکومت های دنیاست و چنین بحران انسانی فجیعی را در یمن مرتکب شده است، ادامه می دهد.”
وی افزود: “جنایت عربستان در اواخر هفته گذشته تنها جنایت این کشور از این نوع نبوده است بلکه فجایع بسیاری را در حق شهروندان بی دفاع یمن مرتکب شده است.”
اسمیت خواستار تحقیقات مستقل جامعه بین الملل در این مورد شده و خاطرنشان کرد انجام چنین تحقیقاتی از سوی عربستان، امریکا و انگلیس عادلانه و مستقل نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد که نمی توان به تحقیقات عربستان در این زمینه اعتماد کرد، زیرا این کشور خودش مرتکب این جنایت شده است، و حتی به ملت خودش هم برخورد و تعامل وحشیانه ای دارد. آنها هیچ درکی از حقوق بشر ندارند. تنها کاری که باید انجام داد جلوگیری از فروش سلاح به آنها و مهار بمباران ملت یمن است.