مراسم شام غریبان حسینی با حضور آیت الله العظمی وحید خراسانی در قم برگزار شد.