روزنامه “میرور” انگلیس فاش کرد که صدام دیکتاتور سابق عراق در شکنجه گاههای مخفی و محرمانه رژیم خود در نیویورک، افراد و شخصیت های مخالف عراقی را شکنجه می کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه میرور انگلیس در گزارش خود آورده است: صدام برای از بین بردن مخالفانش که به آمریکا پناهنده شده بودند؛ مامورانی در نیویورک داشت.

این گزارش به نقل از یکی از شاغلان مقر نمایندگی دیپلماتیک عراق در دوره صدام در نیویورک افزود: این مقر از یک سری ماموران سازمان اطلاعات عراق برای ربودن مخالفان رژیم صدام که به آمریکا پناهنده شده بودند، کمک گرفته بود. این ماموران در پوشش دیپلمات در آمریکا حضور داشتند.

در این گزارش آمده است: مخالفان به مقر نمایندگی دیپلماتیک عراق برده می شدند و آنها را برای شکنجه وارد اتاقی تاریک و بدون پنجره می کردند. این اتاق ها درهای فولادی داشتند که امکان نفوذ به آنها وجود نداشت.

براساس این گزارش، بسیاری از ربوده شدگان در اثر شکنجه جان خود را از دست می دادند و اجساد آنها مخفی و سپس در قالب جعبه و صندوق های دیپلماتیک به عراق بارگیری می شدند. افسران گمرک آمریکا به خاطر محدودیت ها و تنگناهای دیپلماتیک نمی توانستند درهای این صندوق ها را بازکرده و آنها را بازرسی کنند.

این گزارش در پایان نوشت: مسئولان آمریکایی در آن برهه نمی توانستند درباره این موضوع تحقیق کنند زیرا ورود به مقر نمایندگی دیپلماتیک عراق در نیویورک ممنوع بود چرا که براساس قوانین بین المللی جزء خاک عراق محسوب می شد.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/13/alalam_636119653814079435_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/13/alalam_636119653894597486_25f_4x3.jpg