نخست وزیر تایلند اعلام کرد “ماها واجیرالونگکورن” (۶۴ ساله) ولیعهد این کشور جانشین پدرش می شود.

به گزارش پرس شیعه؛”بهومیبول آدولیادی” پادشاه تایلند پس از هفتاد سال سلطنت، به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشت. وی هنگام مرگ ۸۸ سال داشت.

نخست وزیر تایلند با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که حکومت روند جایگزینی را انجام خواهد داد.

پادشاه تایلند در سال ۱۹۷۲ فرزندش ماها واجیر را به عنوان ولیعهد تعیین کرده بود.

پادشاه تایلند پس از ۷ دهه حکومت در حالی مرد که تایلند اوضاع ناپایداری دارد.

وی پس از مرگ برادرش در سال ۱۹۶۴ به تخت پادشاهی نشست، و اکنون رکورد طولانی ترین دوره پادشاهی در دوران معاصر را به نام خود ثبت کرد.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/13/alalam_636119837300036483_25f_4x3.jpg