حضرت‌ امام‌ حسین‌(ع) به گواه تاریخ، نه‌ تنها در قلوب‌ شیعیان‌ خود نفوذ کرد بلکه‌ فرق‌ غیر اسلامى‌ نیز او را انسانى‌ آزاد و آزاده‌ شناخته‌ و براى‌ آن‌ سرور آزادگان‌ امتیازات‌ خاصى‌ را قائل هستند. حضرت‌ امام‌ حسین‌ در تمام‌ کمالات‌ و فضیلت‌ها حتى‌ در عبادت‌ برترین ‌انسان‌ بود. چرا به آن حضرت کنیه‌ […]