آیت الله مدرسی گفت: هدف نهایی تمامی پیامبران و دین مبین اسلام اصلاح جامعه است. اصلاح فساد خواسته هر انسان آزاده‌ای است و این امر بر آحاد افراد جامعه واجب است.

به گزارش شیعه پرس، آیت الله سید محمد تقی مدرسی، از مراجع تقلید در سخنرانی هفتگی خود که در کربلا برگزار شد، با اشاره به اینکه اصلاح فساد خواسته هر انسان آزاده‌ای است، گفت: برخی در این راه دچار اشتباه می‌شوند. افراد، عقاید و دیدگاه‌های مختلفی در راه اصلاح و سازندگی دارند. برخی اصلاح فردی را ضروری می‌دانند، در حالی که برخی بر این باورند که نظام سیاسی باید تغییر کند. در این بین گروهی راه اعتدال را در پیش می‌گیرند و اصلاحات اجتماعی را مقدمه اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی می‌دانند. چرا که سیاست‌های غلط قادر نیست جامعه سالم را ویران کند.

اصلاح جامعه هدف نهایی همه انبیاء و پیامبران

وی در ادامه با بیان این نکته که هدف نهایی تمامی پیامبران و دین مبین اسلام اصلاح جامعه است، افزود: از این رو درست‌ترین راه، اصلاح جامعه است. هر چند که راه سختی است. بسیاری بر این باورند که با سلطه سیاسی و امر و نهی کردن می‌توان جامعه را اصلاح کرد و برای به دست آوردن سلطه وارد نزاع و درگیری می‌شوند.

آیت الله مدرسی گفت: اصلاح جامعه بر آحاد افراد جامعه واجب است. بدین گونه که افراد با فراگیری فرهنگ درست به تغییر عادات بد فردی و اجتماعی خود مبادرت ورزند. در غیر این صورت جامعه به خطر می‌افتد که بزرگ‌ترین خطر، سلطه افراد ظالم و فاسد است.

دو نکته مهم در اصلاح جامعه و اثر فقدان آن

وی دو نکته مهم در اصلاح جامعه را هوشیاری و گوش فرادادن به حکما و عقلا برشمرده و افزود: در صورت فقدان این دو،  شایعات و اخبار فتنه‌انگیز به راحتی مردم را به بازی می‌گیرد و در دام جهالت گرفتار می‌کند. همانگونه که امیر المؤمنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند: مردم سه دسته‌اند: عالم ربّانی، آموزنده‌ای بر راه نجات و رستگاری، و گروهی مثل پشه‌هایی ناتوان و سرگردان که به دنبال هر صدایی می‌روند، و با وزش هر بادی حرکت می‌کنند.

تبعیت از مرجعیت شیعه تنها راه نجات از فتنه ها

آیت الله مدرسی راه نجات از این فتنه‌ها را توجه و پیروی از رهبری مرجعیت دینی و تعالیم اهل بیت علیهم السلام قلمداد کرده و گفت: قدرت تشیع در همین پیروی است. زمانی توانستیم بر خطرناک‌ترین سازمان‌ تروریستی پیروز شویم که زیر پرچم مرجعیت گرد هم آمدیم. امروز نیز خواهیم توانست با تمسک به رهنمودهای مرجعیت دینی و ترک منافع شخصی و حزبی بر همه مشکلات فائق آییم.