مسأله شناسی و موضوع شناسی معنویت های نوظهور در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی  و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پیش نشست همایش ملی معنویت های نوظهور، شاخصه ها و نقدها با عنوان مسأله شناسی و موضوع شناسی معنویت های نوظهور برگزار می شود.

این نشست با ارائه هادی وکیلی و دبیری علمی احمد شاکرنژاد سه شنبه ۱۲ آذرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن تالار شیخ طبرسی برپا می شود.