نشست فلسفه رسانه(چیستی و چرایی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، چهل و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع فلسفه رسانه(چیستی و چرایی) برگزار می شود.

این نشست با ارئه «پویا» کارشناس رسانه و فضای مجازی و با حضور اعضای گروه سه شنبه ۱۲ آذرماه از ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برپا می شود.