سومین فراخوان آثار علمی پژوهشی ناظر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اعلام شد.

به گزارش شیعه پرس، به همت معاونت پژوهش مرکز بسیج اساتید و نخبگان، سومین فراخوان آثار علمی پژوهشی (در سه عرصه کتاب، مقاله و پایان‌نامه) ناظر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اعلام شد.

موضوعات محوری فراخوان:

الف) مدیریتی:
۱.  مدیریت جهادی؛ مختصات و ضرورت‌ها
۲.  راههای تقویت و حمایت از جریانهای انقلابی
۳.  مثلث جوان‌گرایی؛ تجربه گرایی و نوگرایی در اداره کشور
۴.  شاخصه‌های سیستم اداری کارآمد
۵.  شاخصه‌های مدیران مردمی و انقلابی

ب) سیاسی اجتماعی
۶. پیشگیری از انحراف در حوزه انقلابی
۷. انقلاب اسلامی و مدرنیته
۸. انقلابی‌گری و افراطی‌گری؛ مرزها و شاخصه‌ها
۹. مولفه‌های اقتدار جریان مقاومت در عرصه بین‌الملل
۱۰. مرزبندی جبهه خودی و غیرخودی؛ معایرها و شاخصه‌ها

ج) اقتصادی
۱۱. ما می‌توانیم؛ موانع و اقتضائات
۱۲. تروریسم اقتصادی؛ نشانه‌ها، چالشها و راه‌کارهای مقابله
۱۳. راه‌حل‌های مردمی سازی اقتصاد؛ بر پایه اقتصاد مقاومتی
۱۴. جایگاه توکل در تحولات اقتصادی و رونق تولید

 د) فرهنگی تربیتی
۱۵. راه‌های نهادینه سازی مفاهیم و مبانی انقلاب اسلامی در کتب درسی و دیگر عناصر نظام آموزش کشور
۱۶. راه‌های جبران کاستی‌های علمی و عبور از مرزهای کنونی دانش
۱۷. سبک زندگی اسلامی و غربی؛ مبانی و رویکردها
۱۸. انتقال انقلاب و ارزش‌های انقلابی به نسل نو؛ راهکارها و شیوه‌ها

نشانی تحویل حضوری آثار: قم، خیابان دورشهر، کوچه ۴، مرکز بسیج اساتید و نخبگان، معاونت پژوهش

تحویل فایل در ایتا: @afzali۵۳ فراخوان گام دوم