مجلس ملی آذربایجان با انحلال خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از الجزیره، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان با اکثریت آرا طرح  پیشنهادی در باره انحلال مجلس این  کشور را تصویب کردند.

پیش از این شورای سیاسی حزب حاکم «آذربایجان نوین » که  اکثریت  کرسی های مجلس ملی جمهوری آذربایجان را در اختیار دارد ، طرح  انحلال مجلس ملی و  برگزاری  انتخابات پارلمانی زودهنگام در این  کشور را پیشنهاد کرده بود.

پیگیری برخی اصلاحات هدف از انحلال پارلمان آذربایجان عنوان شده و حال رئیس جمهور این کشور براساس قانون باید فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کند.