دولت فدرال آلمان، به مساجدی که در سه سال آینده در پروژه ادغام اجتماعی شرکت کنند، مبلغ ۷ میلیون یورو اختصاص می‌دهد.

به گزارش شیعه پرس، دولت فدرال آلمان، به مساجدی که در سه سال آینده در پروژه ادغام اجتماعی شرکت کنند، مبلغ ۷ میلیون یورو اختصاص می‌دهد.  این بودجه در مرحله اول به ۵۰ مسجدی اهدا می‌شود که تا سال ۲۰۲۲ در حوزه ادغام اجتماعی در ایالت‌های مختلف آلمان فعالیت می‌کنند. آنطور که وزارت کشور آلمان اعلام کرده است؛ پروژه آزمایشی «مساجد برای ادغام» از سوی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) سازماندهی می‌شود. همچنین شورای مشورتی متشکل از سازمان‌ها، ادارات، نهادهای علمی و جامعه مدنی نیز با این پروژه همراهی می‌کنند.

هورست زی‌هوفر، وزیر کشور آلمان در این باره گفت: مسلمانانی که در آلمان زندگی می‌کنند، بخشی از این کشور هستند و من معتقدم که باید ارتباط بیشتری میان مسلمانان و سایر شهروندان جامعه ایجاد شود. پروژه آزمایشی «مساجد برای ادغام» می‌تواند این امر را محقق سازد. همچنین این پروژه به انسجام اجتماعی کمک می‌کند.

هانس اکهارد زمر، رئیس اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی نیز در این باره گفت: این برای اولین‌بار است که مساجد در سطح محلات فعالیت دارند. به اعتقاد ما، این کار باعث ایجاد ارتباط بیشتر میان مساجد و شهروندان محلات می‌شود. همچنین در خلال این پروژه، امکان فعالیت‌های اجتماعی بیشتر برای مسلمانان فراهم خواهد شد.

آنطور که سایت وزارت کشور آلمان اعلام کرده است، این ۵۰ مسجد و محل تجمعات پیروان مذهب علوی توسط بنیاد کودکان و نوجوانان آلمان، موسسه گوته، بنیاد اوتو بنیکه و اتحادیه سازمان‌های رفاه اجتماعی آلمان انتخاب می‌شوند.

نحوه انتخاب مساجد نیز پیچیده نیست. هر کدام از مساجد که در راستای فعالیت‌های اجتماعی، برگزاری جلسات مشاوره و همچنین ایجاد ارتباطات بیشتر میان ساکنان یک محل فعالیت کنند، واجد دریافت این کمک مالی خواهند بود.

جرقه پروژه آزمایشی «مساجد برای ادغام» سال گذشته زده شد. زمانی که هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان در جریان کنفرانس اسلامی آلمان خواستار ادغام بهتر مسلمانان در جامعه شده بود. همچنین کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۶، زیر نظر وولفگانگ شویبله، وزیر کشور وقت آلمان، راه‌اندازی شد. هدف از برگزاری این کنفرانس، ارتقای مشارکت دینی و اجتماعی مسلمانان در آلمان و توسعه بیشتر گفت‌وگوها میان نمایندگان دولت و سازمان‌های اسلامی است