نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه استان دمشق بر روستای «دیرالخبیه» مسلط شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در حومه دمشق ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش سوریه موفق شد بر روستای «الدیرخبیه» واقع در حومه دمشق مسلط شود.

نظامیان ارتش سوریه در جریان تسلط بر این روستا ده ها عنصر تکفیری را به هلاکت رسانده و شماری دیگر را زخمی کردند.

طبق اعلام رسانه های عربی، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تکفیریها در روستای «الدیرخبیه» را طی چند نوبت هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش سوریه مواضع تکفیریها در حومه استان درعا را هدف قرار دادند.