یک نشریه پرشمارگان کویت با اشاره به اقدامات به عمل آمده در لبنان جهت انتخاب رییس جمهور این کشور، بااشاره به موقعیت بسیارخوب و قدرت جمهوری اسلامی ایران در کشور لبنان، شرایط حزب الله و هم پیمانانش را نشاندهنده دست بالای آنها در فضای سیاسی لبنان دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ نشریه الرای باانتشارمطلبی بااشاره به موقعیت عالی که برای میشل عون جهت انتخاب به عنوان رییس جمهور لبنان وجود دارد، نوشت:هم پیمانان ایران امروز درلبنان درشرایط مطلوبی هستند.
این نشریه با اشاره به همکاری نزدیک گروه میشل عون با حزب الله دعرصه تحولات سیاسی لبنان می نویسد: این همکاری موقعیت ایران در لبنان را تقویت می کند ودرگذشته نیز سید حسن نصرالله با ارائه پیشنهادی خواستار تغییر قانون اساسی کنونی لبنان و برگزاری کنگره سیاسی این کشور با مشارکت تمامی گروهها شده بود.
الرای می افزاید: حزب الله ایده برگزاری کنکره ملی سیاسی گروههای لبنانی را پیشنهادی مناسب برای آینده سیاسی این کشورمی بیند و گروه میشل عون به عنوان یک تشکل مسیحی مهم از این پیشنهاد حمایت می کنند.
الرای همچنین به روابط خوب میشل عون با دولت سوریه اشاره کرده و می نویسد: این همکاری سود فراوانی برای محور مقاومت دارد و امروزه همکاریهای ایران حزب الله و دولت سوریه در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته است .