بسیج مردمی عراق، از ورود یگان های نظامی عظیم با پشتیبانی نیروهای بسیج مردمی به “القیاره” در راستای آمادگی برای ساعت صفر عملیات آزادسازی موصل خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ جبار المعموری، از فرماندهان نیروهای بسیج مردمی عراق به شبکه خبری سومریه نیوز عراق گفت: “یگان هایی از پلیس فدرال و تیپ های زرهی با پشتیبانی نیروهای بسیج مردمی به اطراف القیاره رسیده اند و در چارچوب تاکتیک های تعریف شده، در حال استقرار در منطقه هستند.”

المعموری افزود: “این نیروها در راستای آماده سازی برای ساعت صفر شروع عملیات آزادسازی موصل وارد منطقه شده اند.”

وی خاطرنشان کرد که نیروهای عراقی از هفته های گذشته در حال آماده سازی برای این عملیات بوده اند. چیزی به ساعت صفر نمانده است.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که عراق به مراحل پایانی عملیات آزادسازی موصل نزدیک شده است.

وی گفت تعیین زمانبندی دقیق منوط به عوامل متعددی از جمله آمادگی نیروهای عراقی است.