رمان «دوست من یک داعشی است»، نوشتۀ هاجر عبد الصمدِ مصری، جنجال گسترده ای در تونس به راه انداخته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامۀ «رأی الیوم»، پس از آنکه یک ناشر تونسی رمان «دوست من یک داعشی است» را که تاکنون تنها نسخۀ الکترونیکی اش موجود بود چاپ کرد، نیروهای امنیتی تونس نسخه های چاپ شدۀ آن را جمع آوری کردند.

از سوی دیگر اتحادیۀ ناشران تونس با صدور بیانیه ای جمع آوری این کتاب را مغایر با «منطق و روح قانون اساسی تونس» دانست که «ضامن آزادی بیان است».

هاجر عبد الصمد، پیش از چاپ کتابش به دست این ناشر تونسی، در سال ۲۰۱۵، خودش نسخۀ الکترونیکی آن را در اینترنت منتشر کرده بود.

این رمان چندی پیش در آمریکا نیز جنجال به پا کرد و پلیس این کشور یک دانشجوی موریتانیایی را به جرم در اختیار داشتن نسخه ای از آن، از کشور اخراج کرد.

نام رمان، یعنی «دوست من یک داعشی است»، پرسش های زیادی دربارۀ اینکه این دوست کیست و چرا با وصف «داعشی» همراه شده است، پدید می آورد اما در دل خود شماری از مسائل اجتماعی را بررسی و پیام روشنی دربارۀ حقیقت گروه تروریستی داعش منتقل می کند.