معاون اول کمیسیون دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه با بیان اینکه ممکن است کشورش سامانۀ دفاع هوایی در اختیار ترکیه قرار دهد، تأکید کرد که آمریکا از هیچ تلاشی برای ممانعت از این کار فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از فرانتس کلینتسیویچ، نوشت: «موضوع فروش سامانه های دفاع هوایی روسیه به ترکیه از حیث نظری ممکن است؛ زیرا ترکیه کشوری مستقل است. بعید نیست که با توجه به تیره شدن روابط ترکیه با آمریکا، دولتمردان ترکیه این مسأله را بررسی کند و گفتگوهایی انجام دهند. اما با قاطعیت می گویم که آمریکایی ها هر کاری خواهند کرد تا این اتفاق رخ ندهد».

سخنان این سناتور روس پس از آن مطرح شد که به دنبال دیدار هفتۀ گذشتۀ پوتین و اردوغان در استانبول، اخباری دربارۀ احتمال فروش سامانه های دفاع هوایی روسیه به ترکیه، در صورت تمایل این کشور، منتشر شد.