دولت سعودی عبدالعزیز الشمری را به عنوان کاردار جایگزین ثامر السبهان سفیر خود در این کشور کرد؛ بغداد خواستار تغییر السبهان به خاطر دخالت در امور داخلی عراق شده بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت المرصد، ثامر السبهان روز جمعه با اعلام پایان مهلت خود به عنوان سفیر عربستان در عراق، عبدالعزیز الشمری را به عنوان کاردار در سفارت عربستان در بغداد تعیین کرد.
السبهان در صفحه تویتر خود نوشت: “برای برادر عبدالعزیز الشمری در ماموریتش به عنوان کاردار در سفارت عربستان در بغداد دعا می کنم و به خواست خدا، خدمتگذارِ امین دین و پادشاه و میهن خود باشید. خدا به شما توفیق دهد”.
وزارت خارجه عراق پیشتر از همتای سعودی خود خواسته بود که ثامر السبهان سفیرش در بغداد را به خاطر اظهارات مداخله جویانه در امور داخلی عراق و تلاش برای فتنه انگیزی طایفه‌ای در این کشور تغییر دهد.