وزیر خارجه الجزایر گفت که کشورش قادر است مشکلات خود را بدون آنکه هیچ گروهی، قوانین خود را تحمیل کند حل نماید.

به گزارش شیعه پرس به نقل از اسپوتنیک، «صبری بوقادوم» وزیر خارجه الجزایر تاکید کرد که کشورش مداخلات خارجی در امور داخلی را نخواهد پذیرفت.

وی در ادامه افزود: الجزایر قادر است مشکلات خود را بدون آنکه هیچ گروهی، قوانین خود را تحمیل کند حل نماید.

بوقادوم تصریح کرد: ملت الجزایر، رئیس جمهوری آتی این کشور را با آزادی کامل انتخاب خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد: ما هرگونه مداخله از سوی پارلمان اروپا را رد می کنیم چرا که مشکلات الجزایر تنها به این کشور مربوط می شود.

پیشتر نیز مسئولان الجزائری از مداخلات پارلمان اروپا در امور داخلی این کشور انتقاد کرده بودند.

پارلمان اروپا از بازداشت های غیر قانونی در الجزایر ابراز نگرانی کرده بود.