کرسی ترویجی «تمثیل مادری و نظریه ارزش در پدیدارشناسی اخلاقی امانوئل لویناس» در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، کرسی ترویجی «تمثیل مادری و نظریه ارزش در پدیدارشناسی اخلاقی امانوئل لویناس» در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می شود.

این نشست با حضور علیرضا صیادمنصور، پژوهشگر مقیم مرکز تحقیقات زن و خانواده و حسین مصباحیان، استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران، دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ در بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت‌دوست، پلاک ۵۶، طبقه دوم برگزار خواهد شد.

جهت هماهنگی برای حضور با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۸۳۹۴۴ تماس بگیرید.