نشست «مارکس و مسئله علوم اجتماعی در ایران» با حضور محمدتقی چاوشی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، نشست «مارکس و مسئله علوم اجتماعی در ایران» برگزار می شود.

این نشست با حضور محمدتقی چاوشی دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۶ الی ۱۸ در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.