نشست خبری تشریح وضعیت «شیخ زکزاکی» رهبر نهضت اسلامی نیجریه با حضور نزدیکان وی در مقر کانون همبستگی فرزندان شاهد، برگزار و اعلام شد که وی دچار مسمومیت سرب شده است.

به گزارش شیعه پرس، نشست خبری تشریح وضعیت «شیخ زکزاکی» رهبر نهضت اسلامی نیجریه با حضور نزدیکان وی در مقر کانون همبستگی فرزندان شاهد، آغاز شد.

سهیلا زکزاکی دختر شیخ زکزاکی اظهار داشت: علیرغم گذشت ۴ سال از جنایت «زاریا» عدالت هنوز اجرا نشده است. دولت نیجریه به دنبال کشتن تدریجی شیخ است.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت به دنبال از بین بردن نهضت اسلامی نیجریه است. دولت تمامی راههای قانونی برای آزادی زکزاکی را مسدود کرده است.

دختر شیخ زکزاکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شیخ و همسرش از بیماری های شدید رنج می برند و همسر ایشان به درستی نمی تواند راه برود.

«ناصر عمر» پزشک معالج شیخ نیز گفت: در طول سالهای گذشته و به دنبال اقدامات ارتش، سلامتی شیخ به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در طول این مدت، رایزنی های زیادی با پزشکان مختلف به ویژه در لندن درخصوص وضعیت جسمانی شیخ و راهکارهای بهبود آن انجام دادم.

وی افزود: شیخ زکزاکی به زندانی منتقل شده است که تجربه سالهای گذشته نشان داده هر کسی به آن زندان رفته با مشکلات عدیده جسمانی از آن خارج شده است. شیخ زکزاکی دچار مسمومیت سرب شده است.