نود و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی، به همت اداره نشریات پژوهشکده اسلام تمدنی شعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، نود و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های  قرآنی» مربوط به پاییز ۱۳۹۸ به همت اداره نشریات پژوهشکده اسلام تمدنی شعبه خراسان رضوی منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http://jqr.isca.ac.ir/ نمایه شد.

مقالات چاپ شده در این شماره همراه نام نویسندگان بدین قرار است:

«مطالعه معناشناختی دیدگاه یحیی‌بن سلام در باب واژگان قرآنی» نوشته محمود مکوند؛ نرجس توکلی محمدی؛

«ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی» نوشته حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی؛ سیفعلی زاهدی فر؛

«تحلیل گفتمان انتقادی داستان حضرت موسی (ع) در قرآن کریم (براساس الگوی نورمن فرکلاف)» نوشته پیمان صالحی؛ طاهره افشار؛

«جستاری در تفسیر«اربعه ایام» سوره فصلت» نوشته محسن زارعی جلیانی؛ احمد جعفری؛

«کارکردشناسی تکرارِ قصه‌های قرآن با تأکید بر همبستگی آیات سوره‌ها در هدف (مطالعه موردی قصه قوم ثمود)» نوشته علی اسدی؛

«مقایسه دو رویکرد قرآنی و حدیثی در تفسیر «ظلم» به «شرک» در آیه ۸۲ سوره انعام»، نوشته آمنه شاهنده؛

«بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن»» نوشته محمدعلی راغبی؛ معصومه سادات فرحی.