هادی العامری از رهبران بسیج عراق تاکید کرد که سازهای مخالف، ترانۀ آزادی موصل را خراب نخواهند کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ العامری روز جمعه در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین در بغداد، گفت: هر قدر به موعد نابودی داعش نزدیک می شویم، صدای ساز مخالف برخی افراد شنیده می شود که گویی خواهان برجا ماندن داعش هستند. این تجربه، در عملیات آزادسازی دیالی، فلوجه و دیگر شهرها نیز اتفاق افتاده بود اما آنان در گذشته نیز نتوانستند روند پیروزی را تغییر دهند و رعب و وحشت ایجاد کنند.

به نوشتۀ شبکه السومریه، العامری تاکید کرد: جنگ موصل را به نمادی از یکپارچگی سرزمین و مردم عراق تبدیل خواهیم کرد.

وی افزود: من از کسانی در شگفتم که خواهان مشارکت هر کوچک و بزرگی در عملیات موصل هستند؛ جز بسیج. این در حالی است که مردم موصل، خانوادۀ ما هستند و ما از آنان با جانمان حفاظت می کنیم و از سنی های این شهر، دفاع خواهیم کرد.

العامری دربارۀ حضور نیروهای ترکیه در عراق نیز گفت: سکوت، باعث شد که ترکیه علیه عراق، جرأت پیدا کند.