نخست وزیر عراق از دخالت های عربستان و ترکیه در امور داخلی عراق با نزدیک شدن عملیات آزادسازی شهر موصل از سیطره گروه تروریستی داعش تعجب کرد و گفت: وقتی داعش وارد عراق شد و شهرهای ما را ویران کرد، کجا بودید؟

به گزارش پرس شیعه؛ حیدر العبادی در کنفرانس مطبوعاتی در شهر کرکوک با اشاره به مداخله های ترکیه و عربستان در امور داخلی عراق و موضوع آزادسازی شهر موصل خاطرنشان کرد، از دخالت آشکار برخی کشورها در امور داخلی عراق در آستانه بیرون راندن داعش تعجب می کنم.
وی این پرسش را مطرح کرد که “چرا وقتی داعش وارد شد و شهرهای ما را ویران و مردم ما را مجبور به کوچ کرد و زنان ما را به بردگی گرفت، آنها به یاری ما نشتافتند؟
العبادی تاکید کرد: این دخالت آنها مشکوک و غیرقابل قبول است و اجازه آن را نخواهیم داد. می خواهیم سرزمین خود را آزاد کنیم و نباید در امور داخلی ما دخالت کنید.
وی از اهالی شهر موصل خواست تا با روی باز از نیروهای امنیتی شرکت کننده در عملیات آزادسازی این شهر استقبال کنند.
نخست وزیر عراق تصریح کرد: این نیروها برای محافظت از شهروندان آمده اند و اجازه تعدی به هیچ یک از شهروندان را هم نخواهیم داد.