اگر فردی بعد از تکبیر نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبحش قضا شده، آیا می تواند نیت را به نماز صبح برگرداند؟

همه مراجع( غیر آیات عظام صافی و مکارم): اگر وقت نماز ادا، وسعت داشته باشد می تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند؛ ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد؛ برای مثال: اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتی می تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که وارد [۱] رکعت سوم نشده باشد. [۲]

* آیت الله صافی: اگر هنگام شروع نماز ظهر به قضای نماز صبح علم و توجه داشته باشد، اما باز شروع به نماز ظهر کرده است، برگرداندن نیت از نماز ظهر به قضای صبح بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [۳]

*آیت الله مکارم: اگر نماز قضا، قضای همان روز باشد، احتیاط واجب این است که نیت را از نماز ادا به نماز قضا برگرداند. البته این در صورتی است که جای عدول باقی باشد. [۴]

…………….

پی نوشت:

[۱]. صافی: داخل رکوع رکعت سوم نشده باشد.

[۲]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۷۶۳؛ امام، تحریر الوسیله، ج۱، فی النیه، ص ۲۹۰، م ۱۲ و فی صلاه القضا، م ۱۳ و العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، احکام الاوقات، م ۱۱؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، توضیح المسائل،‌ م ۷۳۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۱۹۹، م ۵۷۹٫

[۳]. صافی، توضیح المسائل،‌ م ۷۷۱٫

[۴]. مکارم، توضیح المسائل، م ۶۹۹٫