داده‌ های مرکز آمار ایتالیا نشان می‌دهد که حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را اموال نامشروع (کثیف) تشکیل می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد؛ فعالیت های اقتصادی محرمانه که اغلب با فرار از مالیات یا اقدامات غیرقانونی مربوط است، بخشی عمده از این آمارها را تشکیل می دهد و معادل حدود ۱۹۵ میلیارد یورو (۲۱۵ میلیارد دلار) از مجموع تولید ناخالص داخلی ایتالیا است.

ارزش فعالیت های غیرقانونی تجاری که بیشتر آن را مافیا اداره می کند، کمتر از ۱۷ میلیارد یورو است که ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون آن از طریق قاچاق مواد مخدر و۳٫۷% آن از طریق فحشا به دست می آید.
براساس آمارها، سهم فعالیت های محرمانه اقتصادی از مجموع تولید ناخالص داخلی طی سال های بحران شدید اقتصادی یعنی ازسال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ از ۱۲٫۴% به ۱۳% افزایش یافته است.

همچنین شمار افرادی که به شکل غیرقانونی درایتالیا کار می کردند، درهمان مدت از ۱۴٫۵% به ۱۵٫۷% افزایش یافته است.

قوانین و مقررات محاسبه در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تغییر کرده و فعالیت های مجرمانه اقتصادی جزو مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو به حساب می آید وهنگامی که مرکز آمار ایتالیا این قواعد را به اجرا گذاشت، حجم اقتصاد ایتالیا به شکل قابل توجهی افزایش یافت.