آمریکا رادارهایی به ارزش ۱۹۴ میلیون دلار در اختیار کویت قرار خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه؛ آژانس همکاری امنیتی دفاعی وابسته به وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای که دیروز منتشر شد، اعلام کرد با قراردادی به ارزش ۱۹۴ میلیون دلار برای فروش سیستم های راداری به دولت کویت موافقت کرده است.

آژانس همکاری امنیتی دفاعی وابسته به وزارت دفاع آمریکا افزود: این قرارداد ۶ دستگاه رادار برد کوتاه، سیستم های دوربرد، سیستم های اولیه و ثانویه مانیتور رادار را شامل می شود و خدماتی مربوط به مسائل پشتیبانی را نیز دربرمی گیرد.

براساس این گزارش، این آژانس پیمانکار اصلی قرارداد را از طریق برگزاری مزایده میان غول های صنایع نظامی شامل شرکت های لاکهید مارتین، و نورتراپ گرومن و رایثیون مشخص خواهد کرد.

به نوشته القبس، سیستم های راداری، به نیروهای امنیتی کویت این امکان را می دهند که کاملاً هوشیار باشند و درنتیجه بتوانند هواپیماهای با بال های ثابت و متحرک را درطول مرزهای کویت رصد کنند و درصورت لزوم آن ها را هدف قرار دهند.