بر اساس یک نظرسنجی، ۷۱ درصد جوانان شمال آفریقا معتقدند که داعش موفق به تشکیل “دولت اسلامی” در جهان عرب خواهد شد!

به گزارش پرس شیعه؛ نتایج یک نظرسنجی بیانگر آن است که ۷۱ درصد جوانان عرب منطقه شمال آفریقا از جمله جوانان مغربی، معتقدند که داعش موفق به تشکیل “دولت اسلامی” خواهد شد و ۷۶ درصد نیز اعلام کرده‌اند که از داعش در صورت دست نزدن به خشونت افراطی حمایت خواهند کرد.

روزنامه مغربی هسپرس نوشت: براساس این نظرسنجی، ۵۰ درصد جوانان عرب برای دومین سال متوالی معتقدند که داعش بزرگ‌ترین مانع پیش روی منطقه خاورمیانه است و ۴۴ درصد نیز عقیده دارند که تهدیدات تروریستی بعد از داعش دومین مانع پیش روی خاورمیانه است و مابقی، بیکاری را مشکل اساسی این منطقه عنوان کرده اند.

نتایج این نظرسنجی بیانگر آن است که جوانان این مناطق، بیکاری را عامل اصلی تحریک جوانان برای پیوستن به گروه تروریستی داعش می دانند و از هر ۵ نفر ۴ نفر (۷۷ درصد جوانان عرب)، نگرانی خود را از پیدایش این گروه تروریستی اعلام کردند.

براساس این نظرسنجی حدود نیمی از جوانان عرب معتقدند که روابط میان شیعه و سنی در ۵ سال گذشته متشنج شده است.

این نظرسنجی حکایت از آن دارد که ۳۶ درصد جوانان عرب عقیده دارند اوضاع منطقه بعد از “بهار عربی” بهتر شده است، این درحالی است که این نظر سنجی در مصر حدود ۶۱ درصد است اما در تونس به ۲۴ درصد کاهش می یابد.

اغلب پرسش شوندگان در این نظرسنجی عقیده دارند که تحقق ثبات در کشورهای عربی از دموکرسی مهم‌تر است.

همچنین این نظرسنجی حکایت از آن دارد که ۶۸ درصد جوانان عرب منطقه معتقدند که سران عرب برای تحکیم آزادی های فردی و تحقق حقوق بشر در کشورهایشان، باید بیشتر تلاش کنند.