سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن بازداشت شماری از عکاسان بحرینی از سوی رژیم این کشور، اتهام انان را تصویربرداری از صحنه های اعتراضات مردم دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیده بان حقوق بشر، شماری از عکاسان به دلیل تصویربرداری از صحنه های تظاهرات و اعتراض در بازداشت به سر می برند و ظالمانه محاکمه می شوند.
در همین راستا، پایگاه منامه پست نوشت هم اکنون ۴ عکاس بحرینی، که جوائزی نیز کسب کرده اند، یا در زندان هستند یا با نقض حقوق شان در زمینۀ آزادی بیان با اتهامات جنایی رو به رو شده اند.

دیده بان حقوق بشر، در گزارشی که جمعه گذشته منتشر کرد، اعلام کرد: “منشور عربی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بحرین آن را امضا کرده است، برای هر انسانی آزادی بیان قائل هستند. این حق شامل آزادی برای دریافت انواع اطلاعات و انتقال آن به دیگران بدون در نظر گرفتن حد و مرزها است”.
از سوی دیگر “جو استورک” معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر، گفت: “زندانی کردن عکاس ها هرگز نخواهد گذاشت اعتراض ها و حوادثی که در زندان های بحرین رخ می دهد، مخفی بماند”.