روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد: درحالی که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی ریاضت اقتصادی را در داخل عربستان در دستور کار قرار داده است؛ با ادامه ولخرجیها در خارج از کشور، قایق تفریحی نیم میلیاردلاری برای خودش خریده است.

به گزارش پرس شیعه؛ نیویورک تایمز نوشت: سیاست های ریاضت اقتصادی عربستان برای اجرای “چشم انداز تحول اقتصادی سال ۲۰۳۰” میلادی باعث نشده است که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و فرزند شاه سعودی به خرید قایق تفریحی برای خود به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار دست نزند.
این روزنامه به نقل از یک شریک صاحب قایق تفریحی یاد شده و یکی از افراد خاندان سعودی نوشت: محمد بن سلمان این قایق را سال گذشته در جریان تعطیلات خود در جنوب فرانسه خرید و چند ساعت طول نکشید که فروشنده آن را خالی کرد و در اختیار محمد بن سلمان قرار داد.
نیویورک تایمز افزود: محمد بن سلمان قایق “سیرین” را از یوری شیفلر میلیاردر روس خرید.
این روزنامه به نقل از ناظران و برخی منابع در خاندان سعودی نوشت: نشانه های کشمکش داخلی به رهبری بن سلمان برای تقویت جایگاهش در داخل عربستان در مقابله با محمد بن نایف ولیعهد سعودی افزایش یافته است.
نیویورک تایمز نوشت: بارزترین چالش کنونی محمد بن سلمان، تحکیم نفوذش در عربستان پیش از وخامت حال پدرش سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی است، زیرا در غیر این صورت، مجبور خواهد بود تا با گزینه احتمال اقدام محمد بن نایف ولیعهد سعودی در تغییر او با یک جانشین ولیعهد دیگر مواجه شود.