ظاهرا داستان سریالی رنج زنان مغربی در عربستان تمامی ندارد. آنها هر بار پس از تحمل تحقیر و زندان و تعرض، برای رساندن صدای غصه های خود به گوش جهانیان و کمک خواستن از مسئولین کشورشان برای بازگشت، دست به دامان رسانه ها می شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ الکترنیکی “هسپرس” با برخی زنان مغربی که خانواده هایشان را در مغرب رها کرده و به امید لقمه نانی راهی عربستان می شوند گفتگو کرده است.
آنها به این روزنامه گفتند که در یک ساختمان مخصوص خدمتکاران به نام ساختمان شماره ۸ در محله “الربوه” خیابان ۳۰ در ریاض زندانی هستند. آنها با ارسال پیامی خواستار کمک مسئولین مغرب برای بازگشت به وطنشان شدند.
یکی از این زنان گفت که فقط ۶ ماه است که در عربستان به سر می برد. وی تشریح کرد که از طریق یکی از آژانس های کاریابی در رباط، پایتخت مغرب، با وعده تأمین مسکن و حقوق ماهیانه به عربستان رفته است اما مسکنی که به آنها قول داده بودند، بیشتر شبیه زندانی با درهای بسته و پنجره های حفاظ کشی شده بود.
وی افزود: «کارفرماها ابتدا دستمزدها را پایین آوردند سپس آن را به کلی قطع کردند. پس از آن ما را در همان ساختمان زندانی کرده و اجازه ورود و خروج به ما نمی دادند… مسئولین ساختمان که اتفاقا از میان خدمتکاران بودند، برخی از ما را بی دلیل و بدون هیچ مدرک و سندی متهم به فساد و دزدی می کردند… هیچ بعید نیست که این اتهام ها، بهانه برای بیگاری کشیدن از ما باشد. می خواهند ما را تهدید کنند که اگر نافرمانی کنیم ما را تحویل پلیس می دهند».
این زن مغربی که اکنون در عربستان به سر می برد گفت: «اینجا کارفرماها خیلی قدرت دارند. آنها می توانند هر اتهامی را به ما وارد کنند و ما را به هر کاری مجبور کنند. نمونه اش لمیاء بیچاره بود».
این زن گفت: «چطور می توانند ما را به چنین چیزهایی متهم کنند در حالی که اصلا اجازه نمی دهند ما از خانه خارج شویم جز در مسیرهای نزدیک برای خرید مواد غذایی آنهم با همراهی یک ناظر. آنجا می توانستیم از پول خودمان چیزی بخریم و گرسنگی را برطرف کنیم اما الان فرصت غذا خوردن هم نداریم. آنها هر روز فقط یک بشقاب برنج برای ما می آورند».