ثامر سبهان، سفیر سابق عربستان در عراق، منصب تازه ای از سوی پادشاه سعودی دریافت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ پادشاه عربستان ثامر سبهان، سفیر سابق این کشور در عراق، را که با اصرار بغداد از منصب سفارت عربستان در عراق کنار گذاشته شد، به عنوان وزیر مشاور در امور خلیج فارس منصوب کرد. خبرگزاری عربستان (واس) فرمان پادشاه را در این باره منتشر کرد.
وزارت امور خارجه عراق، آگوست گذشته، از وزارت امور خارجۀ عربستان سعودی خواسته بود که ثامر سبهان، سفیر عربستان در بغداد، را به دلیل زیر پا گذاشتن اصول نمایندگی دیپلماتیک و مداخله مکرر در امور داخلی عراق تغییر دهد.
عربستان روز جمعه گذشته، عبدالعزیز الشمری را به عنوان کاردار خود در بغداد منصوب کرد.