روزنامۀ نیویورک تایمز با چاپ مقاله ای دربارۀ محمد بن سلمان که بیشتر به یک بروشور تبلیغاتی شبیه است، تأکید کرد که او با سرعت در حال حرکت به سوی تخت پادشاهی است.

به گزارش پرس شیعه؛ این روزنامۀ در تمجید از محمد بن سلمان، جانشین ولی عهد عربستان، نوشت: «جانشین ۳۱ سالۀ ولی عهد عربستان تلاش می کند سنت های پادشاهی سعودی را دگرگون کند. او می خواهد اقتصاد کشور را پویا و پایه های پادشاهی را استوار سازد. در کمتر از دو سال، خود را به فعال ترین شاهزادۀ ثروتمندترین کشورعربی و رقیبی جدی برای ولی عهد تبدیل کرد. او در تمام مراکز حساس سیاست گذاری عربستان دست دارد. محمد بن سلمان برنامه هایی برای کنترل هزینه ها در عربستان و پایان دادن به اعتیاد نفتی این کشور اجرا کرده است. همچنان که تلاش دارد برخی محدودیت های اجتماعی را که جوانان سعودی با آن رو به رو هستند، برطرف کند».
نیویورک تایمزافزود: «به نظر می رسد بلند پروازی های او حد و مرزی ندارد. به همین دلیل، بسیاری از عربستانی ها و مسئولان خارجی معتقدند هدف او پشت سر گذاشتن محمد بن نایف، ولی عهد کنونی، و تبدیل شدن به پادشاه آینده است. بسیاری از مسئولان آمریکای نیز معتقدند تحرکات محمد بن سلمان با هدف تضعیف بن نایف انجام می شود».
این روزنامه آمریکایی با بیان اینکه جنگ یمن اختلاف های بن سلمان و بن نایف را علنی کرد، نوشت در آغاز جنگ، محمد بن سلمان با قدرت از تهاجم نظامی به یمن حمایت می کرد و دیدارهای بسیاری با نیروهای شرکت کننده در عملیات و فرماندهان نظامی داشت.
نیویورک تایمزیادآوری کرد که قدرت یافتن بن سلمان از اوایل سال ۲۰۱۵ و پس از مرگ ملک عبد الله آغاز شد، یعنی زمانی که پدرش سلمان بن عبد العزیر به پادشاهی رسید. سلمان ترتیب قدرت را در خاندان حاکم بر هم زد و نیرویی عظیم به پسرش داد.
این روزنامه در پایان، با یادآوری سیاست ریاضتی بن سلمان در عربستان او را به اسرف و هزینه های شخصی سنگین متهم کرد و نوشت که وی یک کشتی تفریحی به قیمت ۵۵۰ میلیون دلار خریداری کرده است.