مرکز حقوق بشر بحرین و شماری از نهادهای حقوقی این کشور از شهروندان بحرینی خواستند در کمپینی توییتری که علیه حرمت شکنی رژیم آل خلیفه در ماه محرم ایجاد شده است، شرکت کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه منامه پست نوشت یوسف ربیع، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، با انتشار پیامی در صفحۀ توییتر خود اعلام کرد این کمپین که با هشتگ «آزادی عقاید» ایجاد شده است بر حقی انسانی و جهانی تأکید دارد. رژیم بحرین نیز باید به این حق احترام بگذارد و آن را برای همۀ شهروندان تضمین کند.
شماری از ایجاد کنندگان این کمپین هم گفتند: «هدف این کار تمرکز بر نقض مکرر حقوق دینی شهروندان بحرین از سوی حاکمان این کشور است؛ زیرا مسئولان رژیم به مظاهر عزاداری عاشورا توهین کرده اند. حاکمان بسیاری از خطیبان را احضار کرده و آنان را به دلیل سخنرانی هایشان بازجویی کرده اند. این اقدام نقض صریح پیمان های بین المللی و قانون اساسی بحرین است که آزادی عقاید و انجام شعایر دینی را مورد تأکید قرار می دهند».